* obowiązkowe

    Uwaga: wszystkie osoby, które dotychczas zgłosiły swoją chęć pracy w szpitalu tymczasowym poprzez e-mail: szpitaltymczasowy@lublin.uw.gov.pl, nie są zobowiązane do ponownego wypełniania i wysyłania niniejszego formularza.