Formularz

    * obowiązkowe

    Uwaga:

    Wszystkie osoby, które dotychczas zgłosiły swoją chęć pracy w szpitalu tymczasowym poprzez e-mail: szpitaltymczasowy@lublin.uw.gov.pl, nie są zobowiązane do ponownego wypełniania i wysyłania niniejszego formularza.

    Wszyscy kandydaci zobowiązani są do przesłania wraz z formularzem zgłoszeniowym swojego aktualnego CV. Osoby reprezentujące zawody medyczne proszone są ponadto o obowiązkowe dołączenie skanów/zdjęć dokumentów potwierdzających kwalifikacje/uprawnienia zawodowe (dyplom ukończenia studiów, aktualne prawo wykonywania zawodu itp.).