Kogo szukamy

[ Aktualizacja dnia 20.05.2021 r. ]

Uprzejmie informujemy, że w związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną, a co za tym idzie, redukcją liczby czynnych łóżek w Szpitalu Tymczasowym w Lublinie i brakiem wolnych miejsc pracy, rekrutacja do pracy w Szpitalu Tymczasowym przechodzi z aktywnej w rekrutację bierną.

Kadra medyczna zainteresowana zatrudnieniem, w szczególności lekarze, może nadal przesyłać swoje zgłoszenia na dotychczasowych zasadach (zakładka – elektroniczny formularz rekrutacyjny). Przesłane aplikacje zostaną zachowane w prowadzonej bazie osób chętnych do pracy i wykorzystane w razie potrzeby w przyszłości.

Poniżej pozostawiamy treść dotychczasowego ogłoszenia rekrutacyjnego. 

* * *

Wojewoda Lubelski poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w szpitalu tymczasowym w Lublinie dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

W szczególności poszukuje się następujących lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • chorób zakaźnych,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii oraz kardiologii,
 • medycyny ratunkowej,
 • neurologii,
 • radiologii.

Ponadto poszukuje się personelu pielęgniarskiego i ratowników medycznych z doświadczeniem pracy w następujących jednostkach:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • intensywnej opieki medycznej,
 • intensywnego nadzoru kardiologicznego,
 • kardiologii,
 • chorób zakaźnych,
 • szpitalnych oddziałach ratunkowych / izbach przyjęć/ zespołach ratownictwa medycznego,
 • pneumonologii,
 • neurologii,
 • innych oddziałach zachowawczych oraz zabiegowych.

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w szpitalu i zgłaszające się poprzez formularz zgłoszenia lub na adres e-mail, proszone są o jednoczesne przesłanie minimum swojego CV, zawierającego datę urodzenia, dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres zamieszkania), dane dotyczące posiadanego wykształcenia, przyznanych aktualnych uprawnień oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (doświadczenia zawodowego).
Lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, techników elektroradiologów – prosimy o bezwzględne przesłanie dodatkowo skanów dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe/uprawnienia.

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­—19, do pracy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, mogą zostać także skierowani (w razie potrzeby) w drodze decyzji Wojewody:

 • studenci kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego,
 • doktoranci w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach  naukowych: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu,
 • osoby kształcące się w zawodzie medycznym,
 • osoby posiadające wykształcenie w zawodzie medycznym,  które ukończyły kształcenie w tym zawodzie w okresie ostatnich 5 lat,
 • ratownicy, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.